Skip to main content

Betrokkenheid

Als hoveniers zijn we meerdere dagen bij jou te gast. Goede communicatie en afstemming is dan ook van essentieel belang. We betrekken je overal bij. Zo bepalen we in overleg met jou een startdatum. We ontruimen de huidige tuin en starten vervolgens met de aanleg van de nieuwe tuin. We houden je tijdens het project op de hoogte, leggen uit wat we doen en waarom we iets doen. Zo blijf je altijd up-to-date en weet je waar je aan toe bent.

Het beperken van overlast

We zorgen ervoor dat je zo min mogelijk hinder ondervindt van de aanleg van je tuin. Al onze medewerkers werken met machines met accu’s. Hierdoor minimaliseren we niet alleen geluidsoverlast, maar voorkomen we ook de uitstoot van gassen. Daarnaast overleggen we met jou de route van de aanleg. Grote werkzaamheden of werkzaamheden waarbij enig overlast kan plaatsvinden, plannen we vooraf in overleg in. Zo houden we rekening met jouw omstandigheden en beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Eén aanspreekpunt

Tijdens de aanleg van de tuin is altijd hetzelfde team aanwezig. Zij laten de tuin zodanig achter, dat ze de volgende dag direct weer aan de slag kunnen. Vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering van de tuin; je hebt altijd één vast aanspreekpunt bij wie je met al je vragen terecht kunt. Korte lijntjes en snel schakelen; daar kun je van op aan!